Corona

Aangezien er nog enorm veel onduidelijk heerst in verband met wat wel en niet mag, vatten we de actuele regels en maatregelen die we nemen, even samen.

In samenspraak met de gemeente hebben we besloten dat we alle scoutsactiviteiten zullen staken. Op donderdag 19 november zal er een evaluatie zijn van de situatie en zullen we nieuwe richtlijnen krijgen. Voor de meest actuele richtlijnen verwijzen we naar de website van Scouts Retie. Op onze facebookpagina zullen er ook regelmatig updates verschijnen.

In deze tijden is het belangrijk om de maatregelen te respecteren en ons aan de afspraken te houden. Met veel tegenzin sluiten we de lokalen voorlopig, in de hoop dat we deze binnenkort terug mogen openen! 

Stevige linker,

Scouts Retie